Gör din synundersökning hos oss

Ett okorrigerat synfel påverkar:

Allmäntillståndet
Du blir trött, får huvudvärk.        

Koncentrationen
Förstår du vad du läser? Hur länge orkar du läsa aktivt?        
         
Vakenhetsgraden
Informationen blir tröttsam, tanken glider över till något behagligt.        
         
Reaktionsförmågan
Råkar du ut för trafikincidenter? Inte lika snabb längre?        
         
Stressbenägenheten
Blir du osäker? Läser du av fel? Blir 10000 lätt 1000?        
         
DU kan må bättre genom att se bättre.

Din syn är inte konstant livet igenom. Vi rekommenderar synundersökning vartannat år.